Portfolio

Ta en kik in i vår värld av grafisk design och se om du fattar tycke för vårt formspråk. Kontakta oss eller rekommendera oss om du gillar vad vi gör!

Välkommen in i en värld av logotyper

Att vara delaktig i en företagares identitetsresa är fantastiskt kul. Därför är just logotypdesign något vi valt att fokusera lite extra på.


Generellt om logotypdesign (Wikipedia)
Eftersom en logotyp är den visuella enheten som betyder en organisation, är logotypdesign ett viktigt område för grafisk design. En logotyp är det centrala inslaget i ett komplext identifieringssystem som funktionellt måste utvidgas till att omfatta all organisations kommunikation. Därför är utformningen av logotyper och deras införlivande i ett visuellt identitetssystem ett av de svåraste och viktigaste områdena för grafisk design. Logotyper delas in i tre klassificeringar (som kan kombineras). Idéografier, såsom Chase Bank, är helt abstrakta former; piktogram är ikoniska, representativa mönster; logotyper (eller ordmärken) visar namnet eller företagets initialer. Eftersom logotyper är avsedda att representera företagens varumärken eller företagsidentiteter och främja deras omedelbara kundigenkänning är det kontraproduktivt att ofta omforma logotyper.

En grafisk profilmanual hjälper dig att hålla en enhetlig och stärkande kommunikation


Ett företag som tar hand om sin profil uppfattas som mer trovärdigt och kompetent. Det handlar om att skapa image – hur företaget presenterar sig för omvärlden och vilken känsla omvärlden får av företaget.

En företagsidentitet är i hög grad beroende av sin visuella presentation. En konsekvent tillämpning av element och regler ger ditt företag ett starkare intryck som är lättare att komma ihåg.
   En grafisk manual är i första hand ett redskap. Enkelt översatt kan den liknas med en kokbok, som hjälper företaget att hantera de grafiska element som ingår i den grafiska profilen på ett förutbestämt och korrekt sätt. Med hjälp av en grafisk manual ska människor utan kunskaper inom grafisk design kunna följa de regler som finns för att den grafiska profilen ska hanteras på ett acceptabelt sätt.