GDPR (Integritetspolicy)

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Gäller från: 25 maj 2018

Introduktion
Denna personuppgiftspolicy gäller för AdTrain AB och tillhandahålls genom webbsiten adtrain.se eller applikationer, av AdTrain AB med organisationsnummer 559133-4650 (”vi” eller ”oss”). I den här policyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du kontaktar, eller samarbetar med oss.

Vi använder information som vi samlar in om dig för fyra huvudsakliga skäl:

för att bedriva vår verksamhet och fullfölja svar på frågor som inkommer från besökare via vår webbsite för att lämna offerter och affärsförslag på förfrågningar som kommer in till oss via webbsiten eller på andra sätt. för att fullfölja avtal ingångna med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners. för att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig. Av dessa skäl kombinerar vi de uppgifter som vi samlar in om dig för att ge dig en och oss ett smidigare, mer konsekvent och personligt anpassat samarbete.

Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga med att lämna sina personuppgifter till oss. Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter nedan.

Personuppgifter vi samlar in
En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter.

Kontaktuppgifter
Vi samlar in ditt namn, telefon och e-postadress när du kontaktar oss via webbformuläret på vår webbsite.

Support, feedback m.m.
Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner. Vi kan även erhålla uppgifter från tredje part. Dessa uppgifter skyddar vi på samma sätt som vi skyddar andra personuppgifter och i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Sådana tredjepartskällor kan t.ex. vara:

Bolag som säljer demografisk data
Denna data innehåller i regel inte personuppgifter utan utgör endast statistik och liknande. Informationen används för att verifiera och i vissa fall komplettera informationskravet vi redan har.

Sociala nätverk
Vi kontaktar dig endast under förutsättning att du har gett oss åtkomst till dina uppgifter.
Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet (t.ex. tävlingar). Offentligt tillgängliga källor, t.ex. öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Delning av personuppgifter
Vi delar inte dina registrerade personuppgifter hos oss till tredje part utan ditt medgivande.

Ingå avtal med oss
För att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänster till dig, är det en förutsättning att vi behandlar uppgifterna som nämns ovan.

Hur vi använder personuppgifter
Vi använder information som vi samlar in om dig för följande huvudsakligen följande fyra ändamål:

  • för att bedriva vår verksamhet och fullfölja svar på frågor som inkommer från besökare via vår webbsite.
  • för att lämna offerter och affärsförslag på förfrågningar som kommer in till oss via webbsiten eller på andra sätt.
  • för att fullfölja avtal ingångna med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners.
  • för att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, och nyhetsbrev till dig.


Övriga ändamål
Om vi avser att använda dina personuppgifter för ett annat syfte än de som beskrivs i den här policyn, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs.

Radera personuppgifter hos oss
Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev och/eller direktmarknadsföring via e-post eller SMS kontaktar du oss via mejl och anger Namn, företag, e-post och telefonnummer som du vill radera.

Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.

Rätt till begränsad behandling
Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter.
Rätt att återkalla. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke), notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallades.

Rätt till klagomål
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet).

Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Vi kommer att uppdatera vår person-uppgiftspolicy när det behövs t.ex. för att återspegla kundfeedback och ändringar i Tjänsten. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn varpå ändringarna träder i kraft.

Kontakta oss
Om inget annat anges är AdTrain AB (org. nr. 559133-4650) personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom kund- och leverantörskontakter, samarbetsavtal, förfrågningar och via webbformuläret på adtrain.se och således omfattas av denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta oss via mail till hej@adtrain.se

Vid eventuella frågor kontakta oss enligt nedan:
ADTRAIN AB
c/o Norén
Krukmalargränd 6
647 30 Mariefred
Mejladress: