Sedan år 2000 har jag skapat grafisk design till många företag och organisationer i både Sverige och utomlands. Att vara delaktig i skapandet eller utvecklandet av ett varumärke är för mig något av det roligaste som finns.

Niclas Norén, grundare och grafisk designer

 
Vårt erbjudande
Varumärket är bland det viktigaste ett företag eller en organisation har. Det är mer relevant som grund för strategiska beslut än affärsidén eftersom vi verkar i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika varandra. 

Då blir andra aspekter som känslor och personlighet allt viktigare för att kunna sticka ut och skapa rätt image. 

Och för att bygga ett starkt varumärke – ett varumärke som får människor att vilja köpa det och/eller betala mer för det än för konkurrerande varumärken – måste följaktligen din produkt och ditt företag kopplas samman med rätt slags associationer.

Vi hjälper dig nå dina nya affärsmål med en genomtänkt varumärkesplattform, kommunikations- och designkoncept. Vi tar fram enkla webbsidor, annonskampanjer, broschyrer, logotyper, grafiska profiler, kontorstryck som visitkort, brevpapper, kuvert, etiketter, tidningar, årsredovisningar och mycket mer.